ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams

กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams

โดย : Apichet Panya / 13 ม.ค. 2566 / เปิดอ่าน 295 ครั้ง
วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. กองแผนงาน ได้จัดประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากกองแผนงานได้เปิดให้ใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านลิงค์ https://budget.up.ac.th และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายผู้ใช้งานระบบ e-Budget ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

  • การกรอกข้อมูล Balance Score Card (BSC) ในข้อเสนอโครงการ
  • การถัวรายการเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ได้
  • การดำเนินการด้านพัสดุ ได้แก่ การจัดเรียงรายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง การปรับส่วนลด 6 ตามฟอร์ม 05 06

การจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 174 คน

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา

ข้อมูลข่าว : อภิเชษฐ ปัญญา

แกลเลอรี่


กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams
กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams
กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams
กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams
กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams
กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams
กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams
กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams
กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams
กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น