ติดต่อกองแผนงาน

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานอธิการบดี

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

เวลาทำการ 08:30 - 16:30 น. (ยกเว้น : วันหยุดราชการ)

054-466-666 ต่อ 1091 - 1094

054-466-720

plan.stg@up.ac.th

กองแผนงาน

แผนที่ตั้ง