ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ ความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน

กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ ความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน

โดย : Apichet Panya / 29 ส.ค. 2566 / เปิดอ่าน 94 ครั้ง

กองแผนงาน นำโดย ผู้อำนวยการกองแผนงาน หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หัวข้อ “ความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งนำโดยนายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ ณ ห้องประชุม Waterside โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์

ข้อมูลข่าว : งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

แกลเลอรี่


กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ ความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ ความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ ความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น