ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงานให้การต้อนรับบุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินงานตรวจสอบการดำเนินงานของกองแผนงาน

กองแผนงานให้การต้อนรับบุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินงานตรวจสอบการดำเนินงานของกองแผนงาน

โดย : Apichet Panya / 09 ต.ค. 2566 / เปิดอ่าน 250 ครั้ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 กองแผนงาน โดยนางสาวฐิติพร มณีจันสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้การต้อนรับบุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินงานตรวจสอบการดำเนินงานของกองแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยทำการตรวจสอบ วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา

ข้อมูลข่าว : อภิเชษฐ ปัญญา

แกลเลอรี่


กองแผนงานให้การต้อนรับบุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินงานตรวจสอบการดำเนินงานของกองแผนงาน
กองแผนงานให้การต้อนรับบุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินงานตรวจสอบการดำเนินงานของกองแผนงาน
กองแผนงานให้การต้อนรับบุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินงานตรวจสอบการดำเนินงานของกองแผนงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น