ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน จัดประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองแผนงาน จัดประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดย : Apichet Panya / 10 ต.ค. 2566 / เปิดอ่าน 141 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เวลา 16.00 - 18.00 น. กองแผนงาน จัดประชุมประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้มอบนโยบายและจุดม่งเน้นตามแต่ละพันธกิจ แก่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการถ่ายทอดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย ลงไปสู่การดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมบูรณาการสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

ภาพ : ณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

ข้อมูลข่าว : ณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

แกลเลอรี่


กองแผนงาน จัดประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองแผนงาน จัดประชุมตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น