ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงาน ในโครงการ UP DMS RANKING AWARDS 2023

กองแผนงาน ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงาน ในโครงการ UP DMS RANKING AWARDS 2023

โดย : Apichet Panya / 12 ต.ค. 2566 / เปิดอ่าน 473 ครั้ง

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสาวอัมพิกา อัมพุธ (หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์) เข้ารับเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองแผนงานได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงาน ในโครงการ UP DMS RANKING AWARDS 2023 โดยระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document Management System : UP DMS) สามารถรับส่งหนังสือ เสนอต่อ สั่งการ และลงนามในเอกสาร รวมทั้งเวียนหนังสือและจัดเก็บเอกสาร โดยใช้การลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งเป็นระบบรับรองความปลอดภัย ตลอดจนสืบค้นเอกสาร ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดค่าใช้จ่ายจากการใช้กระดาษ ซึ่งเป็นระบบหลักที่กองแผนงานใช้ในการจัดการและดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

แกลเลอรี่


กองแผนงาน ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงาน ในโครงการ UP DMS RANKING AWARDS 2023

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น