ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)

กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)

โดย : Apichet Panya / 25 ม.ค. 2567 / เปิดอ่าน 1855 ครั้ง

กองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวฐิติพร มณีจันสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากรกองแผนงาน จัดกิจกรรม "โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge) ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2567 ณ อ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมเดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2567" กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาวะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น การเดิน เต้น วิ่ง ฯลฯ ให้บุคลากรเห็นความสำคัญของสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย ทั้งนี้ กองแผนงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กรหลัก 2 รูปแบบ คือ การเต้นแอโรบิค และการเดิน-วิ่งเก็บระยะทาง สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งเก็บระยะทางนั้นทางกองแผนได้กำหนดระยะทางขั้นต่ำ 100 กิโลเมตร สำหรับหรับบุคลากรกองแผนงานทุกคน

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา, ฤทธิชัย มณีทิพย์

ข้อมูลข่าว : อภิเชษฐ ปัญญา

แกลเลอรี่


กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น