ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)

กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)

โดย : Apichet Panya / 04 ก.ค. 2567 / เปิดอ่าน 191 ครั้ง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 บุคลากรกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค "โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge) โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาวะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น การเดิน เต้น วิ่ง ฯลฯ ให้บุคลากรเห็นความสำคัญของสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท แยกชายและหญิง ได้แก่ กิจกรรมเดินวิ่งเก็บระยะทาง, กิจกรรมปิงปองระดับงาน, และ กิจกรรมลดน้ำหนัก ณ ห้องกองแผนงาน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา

ข้อมูลข่าว : อภิเชษฐ ปัญญา

แกลเลอรี่


กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)
กองแผนงาน ปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม BMI Challenge ภายในหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น