ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget

การจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget

โดย : Apichet Panya / 31 ส.ค. 2564 / เปิดอ่าน 296 ครั้ง
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. กองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางด้านการเงินของหน่วยงาน โดยผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams ได้รับเกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโดย ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget จากนั้นเป็นการบรรยายจากทีมวิทยากร โดย กองแผนงาน กองคลัง และสำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางด้านการเงินของทุกหน่วยงาน เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้

แกลเลอรี่


การจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget
การจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget
การจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget
การจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget
การจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget
การจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget
การจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget
การจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget
การจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น