ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย : Apichet Panya / 01 ก.ค. 2565 / เปิดอ่าน 281 ครั้ง

มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยนางสาวชญาดา จีนเอียด หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน เข้าร่วมนำเสนอผลงานองค์กรคุณธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพะเยา ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดพะเยา รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสังคมคุณธรรมประจำปี ร่วมกับเครือข่ายองค์กร และประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามทิศทางแนวนโยบายของรัฐ แผนงานของวัฒนธรรมจังหวัด และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

การคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ซึ่งมีหน่วยงานภายในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ แบ่งเป็น ประเภทชุมชนคุณธรรม จำนวน 3 แห่ง ประเภทองค์กรคุณธรรม จำนวน 7 แห่ง และประเภทอำเภอคุณธรรม จำนวน 4 แห่ง

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น