ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการในการจัดงานโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการในการจัดงานโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ประจำปี 2566

โดย : Apichet Panya / 15 ก.ย. 2565 / เปิดอ่าน 378 ครั้ง
เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 16.00 - 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฯ ฝ่ายนโยบายและแผน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองของจังหวัดพะเยา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม ผสมผสานกับวัฒนธรรมความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวพุทธที่เชื่อกันว่า การนำผ้าขึ้นถวายห่มคลุมรอบพระธาตุเจดีย์นั้น เสมือนได้น้อมถวายผ้าไตรแด่พระพุทธองค์ นับเป็นมงคลสูงสุดได้รับการหยิบยกขึ้นมาถือปฏิบัติอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นในทุก ๆ ปี

ภาพ : ณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

ข้อมูลข่าว : อภิเชษฐ ปัญญา

แกลเลอรี่


มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการในการจัดงานโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการในการจัดงานโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการในการจัดงานโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการในการจัดงานโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ประจำปี 2566

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น