ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา

กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย : Apichet Panya / 23 ก.ย. 2565 / เปิดอ่าน 195 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 กองแผนงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก ประจำปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งทางด้านนางสาวอัมพิกา อัมพุธ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตรฐานสากล และส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์รองรับการจัดอันดับของเว็บโบเมตริกซ์ (Webometrics) ตลอดจนสร้างกระแสความสนใจในการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา, ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าว : อภิเชษฐ ปัญญา

แกลเลอรี่


กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา
กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา
กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา
กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา
กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น