ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA

โดย : Apichet Panya / 21 พ.ย. 2565 / เปิดอ่าน 608 ครั้ง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงความยินดีและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินดังกล่าว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.80 คะแนน โดยอยู่ในอันดับที่ 2 จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 86 แห่ง

สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้มอบรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป)


ไฟล์ประกาศ : ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA

แท็กที่เกี่ยวข้อง


ITA

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น