ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566

กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566

โดย : Apichet Panya / 24 ก.พ. 2566 / เปิดอ่าน 1672 ครั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กองแผนงาน นำโดย นายฤทธิชัย มณีทิพย์ หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ และ นายศุภชัย จันต๊ะอุตม์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566 โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่อชี้แจงให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ รวมทั้งมีการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และมีการบรรยายในหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุรวมถึงประเด็นปัญหาและข้อสงสัยของการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และถามตอบปัญหาพัสดุ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา

ข้อมูลข่าว : อภิเชษฐ ปัญญา

แกลเลอรี่


กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น