ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย : Apichet Panya / 25 เม.ย. 2566 / เปิดอ่าน 230 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมในพิธีการลงนามในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมโนโวเทล มารินา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ภาพ : ณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

ข้อมูลข่าว : อัมพิกา อัมพุธ / ณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

แกลเลอรี่


พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น