ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต


#1

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

#2

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

#3

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต