แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


#1

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองแผนงาน | เปิดอ่าน

กองแผนงาน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ (กองแผนงาน)

#2

แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา | เปิดอ่าน

มหาวิทยาลัยพะเยา แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ (มหาวิทยาลัย)