แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


#1

แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

#2

แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองแผนงาน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

#3

แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองแผนงาน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

#4

แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองแผนงาน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ