การป้องกันการทุจริต


#1

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เปิดอ่าน

รายงานผล

#2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | เปิดอ่าน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

#3

รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เปิดอ่าน

รายงานผล

#4

รายงานการกํากับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เปิดอ่าน

รายงานการกํากับติดตาม

#5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เปิดอ่าน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

#6

รายงานการกํากับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เปิดอ่าน

รายงานการกํากับติดตาม

#7

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เปิดอ่าน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

#8

รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เปิดอ่าน

รายงานผล

#9

รายงานการกํากับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เปิดอ่าน

รายงานการกํากับติดตาม

#10

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เปิดอ่าน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต